BİZ KİMİZ

GÖKÇE ERİŞ

İzmir'in Kiraz ilçesinde doğdu, müzikle ilgili ilk eğitimlerini burada aldı. 1992 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Mûsıkîsi Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü'nü kazandı. Üniversite yıllarında TRT İzmir Radyosu Türk Sanat Müziği İstisnâ Akitli Ses Sanatçısı olarak beş yıl görev yaptı. Eğitimi esnasında; Ali Rıza Avni, Akın Özkan, Onur Akdoğu, Güldeniz Ekmen, Kutlu Payaslı, Selim Öztaş, Toygun Dikmen, Mustafa Hoşsu, Hale Gür'den; radyoda ise Mülkiye Toper, Avni Anıl, Turhan Yalçın, Yılmaz Yüksel, Vefik Ataç, Nursal Ünsal Birtek'ten istifade etti. 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğunda yetişmiş sanatçı olarak göreve başlayan Gökçe Eriş, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu’na atandı ve görevi esnasında Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları, Türk Din Mûsıkîsi Bölümünde Yüksek Lisans yaptı. TRT programlarında Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen yurt içi ve yurt dışı bir çok konserde solist olarak görev yapmıştır. "Kurtuluşu Aydınlatan Kadınlar" adlı proje çerçevesinde, bakanlık bünyesindeki sazende bayanlarla birlikte Üsküp, Kosova, Selanik, Bişkek'te ve Türkiye'nin dört bir yanında; proje dışında Almanya, Tunus, İtalya, ABD Washington ve Seattle'da, İspanya, Sicilya, Mısır, ve Bosna Hersek'te düzenlenen turnelerde ve özel konserlerde solist olarak görev yapmıştır. Uzun yıllardır pek çok amatör koronun şefliğini yaparak, Türk Müziğinin doğru öğrenilmesi ve tanıtılmasına çalışmıştır. Çocuklara yönelik çalışmalarda müziğimizin öğrenilmesi ve sevdirilmesi hususunda fevkalâde büyük gayret göstermiştir. "Eğitim ve Çocuklar" konulu projelerde gönüllü olarak verdiği salon konserleriyle çocuklarımıza ve geleceklerine sesiyle katkıda bulunmaktadır. "Müzikle Tedavi Derneğinin" kurucu üyelerindendir. Halen görevini Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosunda ses sanatçısı ve solisti olarak devam ettirmektedir.

ALİ VEFA YÜCETÜRK


Aydın’da 1963 yılında doğdu. İzmir’de öğrenim gördü; 1986 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ihtisası yaptı. 1994 yılından beri Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Orta okuldan itibaren uzun yıllar boyunca Prof. Dr. A. Ayhan Altınkuşlar’dan kanun ve Türk musıkîsi dersleri aldı. Aynı zamanda İzmir’deki pek çok koroya kanun sanatçısı olarak katıldı. Altı yıl boyunca Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Müziği Korosu’nun, takip eden 20 yıl boyunca Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türk Müziği Korosu’nun şefliğini yaptı. Aynı dönemlerde İzmir Türk Kültür ve Sanat Derneği Korosu’nda da kanun sanatçısı ve şef olarak bulundu. Saz eseri ve sözlü eser olarak besteleri vardır. Üniversite korolarında şef olarak, özel grup ve korolarda ise kanun sanatçısı olarak yurt içi ve yurt dışında yüzden fazla konser verdi. Üniversite korolarında Türk Müziği zevki ve kültürünün gençlere aşılanması ile birlikte, müziği tamamlayan edebiyat, tarih ve tasavvuf kültürünü de kazanmalarına gayret gösterdi. Evli ve iki çocuk babası olan Ali Vefa Yücetürk halen üniversitede öğretim üyesi ve koro şefi olarak görevine devam etmektedir.

Y. SELİM ŞENEL

1994 yılında İzmir’de doğdu. 2013’te Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü’ne birincilikle girmeye hak kazandı. Konsevatuvar’dan 2016- 2017 öğretim yılında mezun oldu. Müzik çalışmalarına yedi yaşında iken Prof. Ayhan Altınkuşlar rehberliğinde, lâvta ve Türk müziği dersleri ile başladı. Daha sonra, Öğretim Görevlisi Halil İbrahim YÜKSEL sayesinde tanbur sazı ile tanıştı ve çalışmalarını bu saz üzerinde yoğunlaştırdı. Konservatuvar eğitimine devam ettiği süre içerisinde, Öğretim Görevlisi Halil İbrahim YÜKSEL yönetimindeki Ege Üniversitesi Türk Müziği Korosu, E.Ü. Konservatuvar Korosu ve Saz Eserleri Topluluğu’nda ve Konservatuvar bünyesindeki birçok etkinlikte sazende ve hanende olarak görev aldı. Bunun dışında, Tanburi Murat AYDEMİR ile Türk Musikisi Çalıştayı’nda birebir çalışma imkânı buldu. Değişik zamanlarda Ahmet Özhan, Münip Utandı, İnci Çayırlı, Dilek Türkân, Melihat Gülses ve Güzin Değişmez gibi ses sanatçılarına konserlerinde, tanbur sazı ile eşlik etti. 2017 yılında TRT İzmir Radyosu’ndaki programlarda saz sanatçısı olarak görev almaya başladı. Musiki çalışmalarına tanbur ve lâvta icracısı olarak devam etmektedir.

NİLAY ÖZGÜR

1991 yılında İzmir’de doğdu. 2008 yılında Neyzen Veysel Varcan’la ney ve makam eğitimine başladı. 2011’de Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi konservatuvarı Temel Bilimler bölümüne girmeye hak kazandı. Konservatuvarda meslek çalgısı olarak ney sazını seçti ve Neyzen Kaşif Demiröz ve Neyzen Umut Mehmet Şentürk ile meşk etmeye devam etti. Serap Akdeniz, Alper Demir’den Türk Müziği solfej ve nazariyat eğitimi, Halil Altınköprü ve Sami Büyüküstün’den makamsal geçki dersleri aldı. İzmir Kültür Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nda görev alan Neyzen Yavuz Akalın’dan da istifade etti. Müzik öğretmenliği pedagojik formasyon eğitimini 2015 yılında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden alarak öğretmen olmaya hak kazandı. Aynı yıl içerisinde lisans eğitimini tamamladı. 2015 yılında TRT’nin açmış olduğu Gençlik Korusu neyi ile katıldı. Lisans eğitimi süresince Ege Üniversitesi Klasik Türk Müziği Korosu ve Saz Eserleri Topluluğu’nda ve üniversite bünyesinde faaliyet gösteren müzik ve kariyer topluluklarında enstrümanıyla görev aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde düzenlenen Mevlana Araştırma ve Uygulama Merkezi Konferansları’nda ney dinletileri yaptı. İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (OMAR) düzenlemiş olduğu Uluslararası Yaz Okulu kapsamında Neyzen Sadrettin Özçimi ile meşk etti. Çeşitli kurum ve derneklerde ney eğitmenliği ve müzik öğretmenliği yaptı. Kariyerine, 2017 yılında kurulan “Rengâhenk Türk Müziği Topluluğu’nda neyzen olarak devam etmektedir.

DEFNE SİMAY ŞARLAR

1993 yılında İsviçre’de doğdu. 2000 yılında İstanbul’a dönerek ilk okul eğitimine burada başladı. 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çalgı Bölümünü kazandı ve viyolonsel eğitimine ilk olarak burada başladı. Lise eğitimi esnasında Derya Davulcu Gualandri, Fatma Gökdel ve Hatice Sevinç Doğan’dan istifade etti. Hakan Şensoy’un şefliğini yaptığı okul korolarında korist olarak yer aldı. 2012 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Temel Bilimleri kazandı ve 2016 yılında mezun oldu. Üniversite eğitimi esnasında Hakan Cevher, Bahadır Tutu, Esin de Thorpe Millard, Barış Doğan, Serap Akdeniz ve Alper Demir’den istifade etti. Şu anda Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği bölümünde Yüksek Lisans yapmaktadır.

BURAK SAVAŞ

1995 yılında Salihli’de doğdu. 2013 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümünü kazandı ve öğrenimine başladı. Halil İbrahim YÜKSEL, Tolga MERİÇ, Kudsi ERGUNER, Murat AYDEMİR ‘den istifade etti. Konservatuvardan 2017 yılında mezun oldu. Halen T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosunda misafir ses sanatçısı olarak görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda keman sanatçısı olarak Rengâhenk Türk Müziği Topluluğu'nda yer almaktadır.

ALİ UZELLİ

1961 yılında Uşakta doğdu. 1978 yılında Uşak Teknik Lisesinden mezun oldu. 1984 ve 2007 yılları arasında Aliağa Petrokimya operatör ve tercüman olarak çalışarak aynı kurumdan emekli oldu. Nursal Ünsal Birtek, Halil İbrahim Yüksel gibi çok değerli hocalarla birlikte çalışarak vurmalı sazlar üzerine eğitimler aldı. Halen Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuar Korosunda vurmalı sazlar icra etmektedir.